Το 55 (%) απέδειξε τι τους "δέρνει"

|

Το πολύ το τάκα-τάκα κάνει το παιδί ...ψηφοφόρο 

Νάτα τα πουλάκια μου!