Όλοι στις κάλτσες

|

Με τους αγωνιστές στα πανηγύρια και στα γλέντια. 

Νάτα τα πουλάκια μου!