Ωρε Στάλιν που θέλετε!

|

Έτσι πεθαίνει ο ΝαζισμόςΈτσι γεννιέται ο Αρχιδισμός

Νάτα τα πουλάκια μου!