Και εγένετο Ε.Ε

|

«Είμαι της γνώμης ότι, όπως έχω προτείνει στον Φύρερ μου, θα πρέπει να ανακηρύξει το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που έχουμε φτάσει σε μια σημαντική στρατιωτική επιτυχία, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, πολύ συγκεκριμένα.»

21 Μαρτίου 1941- Γιόαχιμ φον Ρίμπεντροπ

 «Η Γερμανία ενδιαφέρεται περισσότερο για την Ευρώπη από ό, τι οι άλλες χώρες. Η χώρα μας, ο λαός μας, ο πολιτισμός μας και η οικονομία μας έχουν προκύψει από τις γενικές ευρωπαϊκές συνθήκες. Κατά συνέπεια, πρέπει να είμαστε εχθροί κάθε προσπάθειας να εισαχθούν στοιχεία διχόνοιας και καταστροφής στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια των Εθνών.»

1937 - Alfred RosenbergΝάτα τα πουλάκια μου!