Μάλιστα, μανδάμ

|

Εκπαίδευση μπλογκεράδων και γενικώς ιστολόγων από τη μία και μοναδική Σοφία Βούλτεψη από το βήμα της Βουλής. Διότι δεν μπορούμε να λέμε και να σχολιάζουμε τα άπλυτα της συγκυβέρνησης  διαδικτυακώς. Μάς βλέπει ο κόσμος, θα μάς σχολιάζουν και αυτό δεν  είναι του υψηλού επιπέδου της κυβερνητικής αρχοντιάς. Όταν λοιπόν  μάς ρωτάνε "πού είναι η κυρία Βούλτεψη", εμείς πρέπει να απαντάμε ότι είναι στην τουαλέτα. Και αν τυχόν μας ρωτήσουν αν αργήσει εμείς θα πρέπει να λέμε "δε νομίζω" και όχι να ξεστομίζουμε ειλικρινώς: "Σίγουρα όχι, γιατί το πήρε κλάνοντας μέχρι την χέστρα".


Νάτα τα πουλάκια μου!