"Αμερικανάκια"

|

Το 1990 η Madonna καλούσε τους Αμερικανούς να πάνε στις κάλπες:

24 χρόνια μετά, οι Ευρωπαίοι κατάφεραν να γίνουν "αμερικανάκια":
Νάτα τα πουλάκια μου!