Το χρέος των δειλών

|

Δεν θα είμαστε από τους τυχερούς που θα δούμε το χρέος να μηδενίζει. Όσο θα ζούμε και όσο θα έχουμε να δίνουμε το χρέος θα μένει σταθερά πάνω. Πιο πάνω από την αξία της γης, πιο πάνω από την αξία των χρημάτων, πιο πάνω από την αξία της ζωής μας. Για να μην μάς έχουν ακόμα βομβαρδίσει σημαίνει ότι ακόμα κονομάνε επενδύοντας στην ζωή μας. Όταν πια δεν θα τους συμφέρει άλλο να μάς έχουν ζωντανούς τότε θα κατανοήσουμε ότι το χώμα της κάθε  πατρίδας δεν το πότισε μόνο το αίμα των ηρώων αλλά και των δειλών. Νάτα τα πουλάκια μου!