Α, ρε γιαγιά...

|


Είτε έτσι, είτε αλλιώς,δεν σου μοιάσαμε σε τίποτε.

Νάτα τα πουλάκια μου!