Ο Οιδίποδας έχασε το Νόμπελ

|

"Όταν, στο δρόμο της Θήβας, ο Οιδίπους συνάντησε τη Σφίγγα, κι αυτή του έθεσε το αίνιγμά της, η απόκρισή του ήταν: ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε.Ας
συλλογιστούμε την απόκριση του Οιδίποδα"
,
είπε ο Γιώργος Σεφέρης κατά την απονομή του Νόμπελ το Δεκέμβριο του 1963. Αλλά τα τέρατα δεν τα καταστρέψαμε αντιθέτως τα βραβεύσαμε 49 χρόνια μετά τα λόγια του ποιητή. Πριν όμως τα χρίσουμε Ειρηνοποιούς, κάναμε τα τέρατα ανθρώπους ή για να είμαστε πιο αληθείς, Θεούς.Νάτα τα πουλάκια μου!