Ύμνος εις την Παραφωνία

|

Τον ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΑΤΕ, είδατε και την ΟΨΗ του σπαθιού, ήταν ΑΔΡΕΙΩΜΕΝΗ η ελευτεριά και της είπατε και ΧΑΙΡΩ Ω ΧΑΙΡΩ. Α, ρε ΚΟΨΗ που σας χρειάζεται.

Νάτα τα πουλάκια μου!