Ευρώπη, πάρε αυτό!

|

Ποιο σφουγγάρι μπορεί να σβήσει την Ελλάδα που γράφει μέσα μας;

Νάτα τα πουλάκια μου!