Από το χρήμα στη μονέδα

|

Μάθημα αμερικάνικης ιστορίας που εξελίχθηκε σε  ευρωπαϊκή και που προήχθη σε ελληνική  με μία δόση ελπίδας ότι μόνο το ελληνοπρεπώς θα μπορούσε να μας σώσει αν είχαμε τα ανάλογα μεγέθη μέσα από τα φαρδιά παντελόνια μας.

Νάτα τα πουλάκια μου!