Εθνική απονεύρωση

|

Τα απονευρώσαμε όλα τα δόντια μας και τώρα θεωρούμε ότι μπορούμε να κόψουμε λαρύγγια δαγκώνοντας με τα λεία μας ούλα.

Νάτα τα πουλάκια μου!