Ο τίτλος δικός σας

|

Ίσως να μας συγχωρέσουν που είχαμε νερό να φορτώσουμε δάκρυα τα μάτια μας παρακολουθώντας τα να φεύγουν από την ζωή διψασμένα.  

Νάτα τα πουλάκια μου!