Οι Γερανοί

|

Καισαριανή 1η Μάιου 1944
Έτσι πετούν ψηλά οι Γερανοί. Με το βόλι στην καρδιά και την πατρίδα στα φτερά.

Νάτα τα πουλάκια μου!