Εκ φύσεως

|

Όσο και να καταπιέζεις την φύση σου για να γίνεις κομμάτι του συνόλου, αυτό που κρύβεις μέσα σου θα βγει στην επιφάνεια αργά η γρήγορα. Δεν είναι όλοι του συνόλου ακόμα και αν περπατούν ανάμεσά μας καμουφλαρισμένοι με δύο πόδια, δύο χέρια και όρθια κορμοστασιά. Το να είσαι δίποδο δεν σημαίνει ότι είσαι και άνθρωπος. Κάποιοι είναι κενά κουτιά από δέρμα και κάποιοι άλλοι (ευλογημένοι) είναι θηρία που κρύβουν την πραγματική ομορφιά τους στο λείο σάρκινο κουστούμι για να μη σε τρομάξουν. Ίσως γιατί ξέρουν ότι την αλήθεια δεν μπορούν να την αντέξουν οι τυφλές εκ φύσεως ανθρώπινες καρδιές.

Νάτα τα πουλάκια μου!