Παρούσα

|

Η μικρότερη Μοίρα που στέκεται δίπλα σου από την ώρα που γεννιέσαι δεν την βλέπεις, δεν την γνωρίζεις. Δεν είναι συνομήλική σου, δεν είναι μεγαλύτερή σου. Δεν ήταν εκεί σε κάθε βήμα, σε κάθε θλίψη, σε κάθε χαρά σου. Απουσίαζε πάντα. 
Η Αγκαλιά είναι μία Μοίρα που έρχεται όταν οι άλλες Τρεις σε θεωρούν δεδομένο.

Νάτα τα πουλάκια μου!