Καρδιάς...ένεκεν

|

Όπιος ακούει το τραγούδι του χιονιού τη νίχτα ίνε εφτιχισμένος με ψιχί γαλίνια. Τέτιες μουσικές κανένας θεός δε μπορί να φτιάξι. Εκίνι τι νίχτα ο Πλάτανος ανισίχισε πολί γιατί δεν άκουγε το τραγούδι αλά κε επιδί το άλο του μισό ο Ποσιδόνας έφιγε από κοντά του και κάθονταν στιν ίσοδο τις σπιλιάς γριλίζοντας σινέχια.
http://farm4.static.flickr.com/3385/3419562055_40762fa92b.jpgΘα πεθάνο σκέφτικε απόξο φέρνι βόλτες ο χάρος κε ο Ποσιδόνας το κατάλαβε γι αφτό δίχνι τα δοντια του. Ίρθε το τέλος έπαθα κριοπαγίματα στιν καρδιά, σκέφτικε.Από νορίς ίχε κάνι το μπάνιο του στο χιόνι και για προτι φορα κατι δεν πίγε καλά. Το ίχε κάνι χιλιάδες φορές εκί πάνο. Μέσα στο χιόνι το αφράτο να μπανιαρίζετε κανονικά όπος και ι φίλι του.Αφτί τι φορά όμος του καρφόθικε ι ιδέα του κριοπαγίματος τις καρδιάς. Αφού και ο Ποσιδόνας κατάλαβε τον χάρο ίταν σίγουρος ότι το έπαθε. Ι φοτιά έκεγε μέχρι απάνο ι διο του φίλι ίχαν αποκιμιθί κι ο Ποσιδόνας δεν έλεγε να πάι κοντά του. Στα τιχόματα τις σπιλιάς έβλεπε τα πεχνιδίσματα από τις σκιές που έπεζαν το έργο τις ζοίς του. Όλα τελίοναν και άρχιζαν με τα μάτια τις. Δεν έθελε να φίγι για πάντα χορίς να δι τα μάτια τις. Μόνο αυτά τα μάτια ίθελε να κουβαλίσι μαζί του στιν εονιότιτα.
Τοτε ξίπνισε τους φίλους του και τους ίπε ότι πρεπι να κατέβι κάτο. Προσπαθούσαν να τον πίσουν να περιμένι να ξιμερόσι πρότα. Αφτός επέμενε. Ο Ποσιδόνας σινέχιζε να γριλίζι στιν ίσοδο τις σπιλιάς. Τους εξομολογίθικε γιατί έπρεπε να κατέβι. Τότε ο ένας αφού πίγε και χάιδεψε τον Ποσιδόνα του ίπε ότι πιστέβι πος κάτι άλο ίνε εκί έξο και όχι ο χάρος. Ο Ποσιδόνας πάντα γρίλιζε και κίταγε μια τον Πλάτανο και μια έξο. Ζίταγε τιν εντολί να βγί πολές όρες αλά ο Πλάτανος δεν τιν έδινε. Τότε ο Εφτάψιχος σικόθικε και ίπε θα βγο. Πίρε τον Ποσιδόνα και χάθικαν με μιας.
Ι φοτιά έκεγε και ο Ψλος κατάλαβε και άρχισε να ετιμάζι για να κατέβουν. Θα πέρασε μισί όρα και ξαφνικά ορμάι ο Ποσιδόνας στι σπιλιά και πίγε κέ έπεσε απάνο στον Πλάτανο και άρχισε να τον γλίφι στο πρόσοπο, κούναγε τόσο τιν ουρά του που ι φωτιά λαμπάδιασε από τα κίματα του αέρα. Κιτάχτικαν με τον Ψλο κε σιμφόνισαν ότι αποκλίετε να ίδε το χαρο και να χάρικε τόσο πολί. Πίγενε μέχρι τιν πόρτα και γίρναγε, τους καλούσε να τον ακολουθίσουν. Σιμφόνισαν να περιμένουν τον Εφτάψιχο για να βγούνε. Ο Εφτάψιχος δεν φένονταν. Τότε μπερδέφτικαν.
Πίγαν να σκεφτούν ότι κάτι έπαθε ο Εφτάψιχος αλά διο πράματα τους βεβέοναν το αντίθετο. Πρότον ότι αυτό το ζαγάρι ίνε αθάνατο και δέφτερον δε θα χέρονταν ο ποσιδόνας. Τότε βγίκαν. Ο Ποσιδόνας μπροστά κι αφτί ξοπίσο με τους φακούς. Δεν έκαναν πολά μέτρα. Καμία διακοσαριά θα ίταν αλά πολί δίσκολα περπατιόταν από το χιόνι. Στο γίρισμα μιας μεγάλις τούμπας από χιόνι ίδαν το φος από το φακό του εφτάψιχου. Ο Ποσιδόνας ίχε ίδι φτάσι κε ίταν σαν να ίχε αγκαλιάσι έναν όγκο μέσα στο χιόνι. Ι φονί του Εφτάψιχου ακούστικε: "Ο χάρος ίταν Πλάτανε αλά ίχε έρθι για άλον".
http://theblissfuldog.com/wp-content/uploads/2009/08/zoe_snow.jpgΜόλις έφτασαν και έριξαν το φακό πάνο στον όγκο που ίχε αγκαλιά ο Ποσιδόνας, διο τεράστια δακρισμένα μάτια τους έσφαξαν τιν ψιχί. Τόρα τι κάνουμε; Αναροτίθικαν. Θα πέθενε από τιν πίνα το ζωντανό μια αρκούδίτσα νεαρίς ιλικίας. Τότε ο Πλάτανος ίπε στον Εφτάψιχο ότι το όνιρο τις ζοίς του να γίνι τροφί για τις αρκούδες βγίκε αλιθινό. Μετά από μια μικρί σίσκεψι αποφάσισαν για το τι θα κάνουν. Ο Εφτάψιχος πίγε και έφερε μια μπουκάλα τσίπουρο. Ι αρκουδίτσα κατέβασε το μισό όπος ο πλάτανος ένα ποτιράκι. Μετά από όρα αφού έφαγε και λίγα ξερά σίκα τιν έσπροχναν προς τι σπιλιά. Ο ποσιδόνας προτοστατούσε αλά μάλον περισότερο τους ακολουθούσε παρά τιν πίεζαν.
Σχεδόν μια όρα έκαναν να φτάσουν. Τιν ξάπλοσαν κοντά στι φοτιά χορίς να τι βλέπι. Ο Ποσιδόνας τιν έγλιφε και αφού κατέβασε τιν ιπόλιπι μπουκάλα τσίπουρο αποκιμίθικε μάλον αλά αφτί πίστεψαν ότι εξαντλίθικε. Κάθονταν καραούλι να ξιπνίσι γιατί δεν ίξεραν πος θα αντιδράσι. Ο Ποσιδόνας εκί στίλοσε τα μπροστινά ποδια και κίταγε μια τον Πλάτανο και μια τιν αρκουδίτσα. Πέρασαν ι όρες και το μάβρο τις νίχτας έφερε το γκριζο φος τις μέρας με το χιόνι να πέφτι σινέχια.
http://www.thisblogrules.com/wp-content/uploads/2010/02/man-with-bear.jpgΞαφνικά τεντόθικε και άνιξε τα μάτια. Κιτάχτικαν με τον Ποσιδόνα σαν εροτεβμένι. Ο Ποσιδόνας άρχισε να τι γλίφι στοργικά. Ο Εφτάψιχος ίχε ετιμασι ένα χιλό από αποξιραμένα φρούτα ,ξιρούς καρπούς κε τσίπουρο. Το έφαγε. Αφτό το έκανε κάμποσες φορες όλι τι μερα. Κατά το βραδάκι ίχε ζοντανέψι κανονικά. Μέχρι βόλτες έκοβε μέσα στι σπιλιά σινοδία του ποσιδόνα πάντα. Τόρα τι θα κάνουμε; Aναροτήθικαν.Θα τιν κάνουμε καλά και βλέπουμε, ίπε ο Εφτάψιχος. Πέρασαν διο μέρες και ι αρκουδίτσα ζοί και κότα. Φαί ίπνο και βόλτες με τον Ποσιδόνα στο χιόνι.Μόλις διαπίστοσαν ότι ακόμα λίγο και θα τους έτρογε όλες τις προμίθιες, ακούστικε ι φονί του Εφτάψιχου που έβγενε από διο μάτια που έλαμπαν από χαρά:
"Θα κατέβο να φέρο προμίθιες για μας και για τιν Αρετούσα μου."

4 σχόλια:

staxti είπε...

.........................
http://www.youtube.com/watch?v=aYLeIu2niNI

Φώντας είπε...

Αχ βρε Πλάτανε, να είσαι πάντα καλά. Πάλι ανάσα μας έδωσες.
Ευχαριστούμε οχιά τα μάλα.

Iptamenos Ollandos είπε...

!!!!!!!!!!!

Ευχαριστούμε Οχιά.

ΟΧΙΑ είπε...

Στάχτη,
έτσι.

Φώντα,
υποχρέωσή μου.

Iptamenos Ollandos,
να είσαι καλά.

Νάτα τα πουλάκια μου!