Και τώρα...οι δυο σας

|

Από σήμερα θα μπορείτε να κοιτάζετε ο ένας τα μάτια του άλλου χωρίς βιασύνη, μόνο με τη λαχτάρα, που ούτε ο Θεός αλλά ούτε οι άνθρωποι, δεν κατανόησαν ποτέ.

Νάτα τα πουλάκια μου!