Ο έρωτας

|

Α, ο έρωτας. Ένα παιχνίδι.Κερδίζει όποιος παίζει επιθετικά και νικάει πάντα αυτός που δεν "φυλάει" το τέρμα του.

Νάτα τα πουλάκια μου!