Τοίχος

|

Κάθε μέρα από έναν θα γκρεμίζεις και κάθε μέρα ένας θα χτίζεται. Θα γκρεμίζεις μέχρι τα χέρια σου να γίνουν σφυριά και όλα τα τούβλα σκόνη.

Νάτα τα πουλάκια μου!