Συμμαχίες

|

Οι συμμαχίες μόνο στην τέχνη μπορούν να έχουν διάρκεια. Γιατί στην τέχνη αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα.

Νάτα τα πουλάκια μου!