Όνειρα "γλυκά"

|

Κάθε 4 χρόνια, κάθε 2 χρόνια, κάθε μέρα. Να σε χρησιμοποιούν και να χρησιμοποιείσαι. Αναλώσιμο αγαθό με δόλωμα την "Δημοκρατία".

Νάτα τα πουλάκια μου!